środa, 25 maja 2016

Stawianie plotki plastikowe na plot i furtkę ze sztachet nie zada pozwolenia na to ani raportowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem wyjątkowych wypadków.

Budowa sztachetki z plastiku na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu do starostwa powiatowego prócz wyjątkowych wypadków.

Ploty z Winylu na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie przewyższające wielkości 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma przylegającymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Dotyczy to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w pobliżu dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plot z PCV na plot i furtkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia winno określać rodzaj ogrodzenia, sposób dokonania jego instalacji i zaplanowany termin startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się dołączyć deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych i jeżeli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do budowy sztachety z PCV na plot i furtę ze sztachetek wymagane są pomocne uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, kiedy planowane sztachetki PVC na ogrodzenie i furtę ze sztachetek jest niezgodne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W sytuacji kiedy proponowane sztachetki plastikowe na plot i bramę ogrodzeniowamoże grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie przystąpienia do robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz